Obec Medzany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka za zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Medzany podľa zákona  o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania pandemických opatrení  na deň:

9. septembra  2021 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení

4. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019

5. Dodatok č.1 k zmluve o prevode správy majetku

6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1

7. Návrh na prijatie úveru - vodovod a cesta

8. Rôzne

9.  Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

Kipikaša Jozef

staosta obce

Zoznam aktualít

Polytechnické učebne Medzany
Dotácia na stravu od 1.9.2021-oznam
Pozvánka za zasadnutie OZ
Sčítanie obyvateľov 2021
Časový harmonogram- testovanie 23.1. a 24.1.2021
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021
Zrušenie akcie
Výzva na predloženie ponuky-polytechnické učebne
Nový koronavírus -informácie
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020